TALOU LOREN PHILOSOPHY


Success Is Beautiful


העסק שהקמתי מבוסס על סינדרום שגיליתי שיש לי. הסינדרום הוא שאני רואה כל דבר באידאל שלו. כל דבר.

בן אדם שנמצא מולי, מוצר, מותג, אירוע, סיטואציה. הכל אני רואה באידאל. סוג של אופטימיות עצומה. שנים רבות לא ידעתי כיצד להתמודד עם זה ומול המציאות שלא תמיד תואמת את הראייה האידיאליסטית הזו. ואז מצאתי את הדרך. במשך שנים רבות אני בונה לעצמי את הכלים והיכולות כדי לממש את האידאל הזה שאני רואה. היום אני יודע שכל אחד יכול לחוות את זה. כל אחד יכול להרגיש מהי הצלחה. כל אחת יכולה להזדהות עם המשפט SUCCESS IS BEAUTIFUL. כל אחד יכול לדמיין איך הצלחה שלו יכולה להיות. כל אחד היה רוצה להרגיש את ההצלחה הזו. אך מול זאת, הדרך אל ההצלחה לא בהכרח קלה וברורה. המסע בדרך אל ההצלחה דורש ביטחון, ידע, דיוק, ליווי מקצועי, קשרים נכונים, יצירתיות, חשיבה חיובית והתמדה. אני והצוות שלי פה כדי להמחיש עבורך את זה. אנחנו פה כדי לסייע לך לממש את הפוטנציאל. יש לנו את כל הכלים והידע כדי לסייע לך להצליח. שנים האחרונות יצרנו תשתיות, מודלים וגיסנו אנשי מקצוע מעולים, אשר ביחד מסייעים ללקוחותינו לממש את ה SUCCESS IS BEAUTIFUL האישי שלהם. הכלים נוצרו מתוך צורך. מתוך הצורך לממש את האידאל. מתוך תפיסת אופטימית של המציאות, והבנה כי תמיד קיים הפוטנציאל וניתן למצוא את הדרך למימוש ולפעמים הסיוע שלנו יסתכם בדיוק מחשבתי וזווית חשיבה חדשה, לפעמים זה יהיה בדיוק הדרך, לפעמים זה יהיה בדיוק בתמהיל ובעוצמות של העשייה, לפעמיים בשלב המסר, לעיתים נצטרך להשתמש בשיטת חמשת הערכים שלנו לצורך זיקוק ודיוק המהות והשפה התקשורתית, או לדייק בניחוח או במוזיקה של המותג, לפעמים פשוט נמקד את אור הזרקורים על המקום הנכון, או נשמש כמגדלור שמאיר על הדרך, או נסייע בתחושת הביטחון, אבל בעיקר, בפשטות ובכריזמה, נביא אותך אל עבר המטרה. אל עבר האידאל האישי שלך.לאחר שהבנו והמחשנו את זה מחשבתית, הגיע הדרך לצאת למסע של המימוש.

NO BIRD SOARS TOO HIGH IF HE SOARS WITH HIS OWN WINGS

דרך צלחה,
טל אורן