Amt Case Study


בניית אסטרטגיה, מיתוג ומיתוג ויזואלי ליזם בתחום הספורט.

התהליך כלל מחקר ואפיון, ליווי אישי של היזם, הפקת סרטוני תדמית, התאמתם לפלטפורמות השיווקיות ושינוי תפיסתית התנהלותי.

העסק של עמוס צמח מהר מאוד, ההרשמה נחסמה בשל עומס יתר, הוחלט על פתיחת סניף נוסף אשר מוקם בימים אלו